+030 210 538 1327
Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά
logo_tei.png
logo_aigaiou.png
&
Τεχνολογικού Τομέα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επιχειρησιακή Διαχείρηση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα
Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 2 Κατευθύνσεων
Απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους Σχολών Οικονομικών, Κοινωνικών και Διοικητικών Επιστημών καθώς και Σχολών Μηχανικών, με στόχο την απόκτηση γνώσεων & τεχνογνωσία, στο χώρο των επιχειρησιακών λειτουργιών στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
Απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους Μηχανικούς Ανωτάτων Ιδρυμάτων και στοχεύει στην παραγωγή και απόκτηση γνώσεων και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα τεχνολογιών αυτοματισμού στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
assets_large_t_183761_54099186.jpg
untitled.png
Οι εγγραφές άρχισαν
Εγγραφείτε στο Νέο Τμήμα έως 30/09/2016
calendar.png
30/09
Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
"Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές"