+030 210 538 1327
Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά
logo_tei.png
logo_aigaiou.png
&
Τεχνολογικού Τομέα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πληροφοριακά Συστήματα & Διαχείριση στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 2 Κατευθύνσεων
Aπευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους Οικονομικών, Διοικητικών Επιστημών και Πληροφορικής και Πληροφορικής, και στοχεύει στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογίας, λειτουργικών εργαλείων στο πεδίο της Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
Aπευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους Μηχανικούς Ανωτάτων Ιδρυμάτων , και στοχεύει στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας σε θέματα ναυτικού αυτοματισμού και τεχνολογίας στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
assets_large_t_183761_54099186.jpg
untitled.png
Οι εγγραφές άρχισαν
Εγγραφείτε στο Νέο Τμήμα έως 30/09/2016
calendar.png
30/09