Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ