Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 01 Φεβρουάριος, 2018

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού
Τομέα, με την υπ’αριθμ. 03/25-01-2018 (Θέμα 4ο), στα πλαίσια έργου με τίτλο: «Διαγνωστικός
Έλεγχος Λειτουργικής Κατάστασης Ηλεκτρικών Μηχανών και Μετασχηματιστών και Ειδικές Μετρήσεις»
ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για ένα (1) άτομο και
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα παρακάκατω (Δείτε επισυναπτόμενο)