+030 210 538 1327 / 6955442092

Το συνολικό κόστος για την φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές" ανέρχεται σε 3.000 € το οποίο καταβάλλεται τμηματικά.