+030 210 538 1327 / 6955442092

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:

  • Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια & ΤΕΙ) τμημάτων Μηχανικών, Επιστημών Διοίκησης & Οικονομίας και τμημάτων Πληροφορικής.
  • Πτυχιούχοι των Σχολών Αξιωματικών Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (Ά Πλοίαρχοι και Ά Μηχανικοί), μετά από παρακολούθηση προπαρασκευαστικών εντατικών μαθημάτων διάρκειας 4 εβδομάδων (6 μαθήματα)

 

Η κατεύθυνση "Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα- Logistics" απευθύνεται:

  • Κυρίως σε πτυχιούχους Σχολών Οικονομικών, Κοινωνικών και Διοικητικών Επιστημών καθώς και Σχολών Μηχανικών, με στόχο την απόκτηση γνώσεων & τεχνογνωσία, στο χώρο των επιχειρησιακών λειτουργιών στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

 

Η κατεύθυνση "Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές" απευθύνεται:

  • Κυρίως σε πτυχιούχους Μηχανικούς Ανωτάτων Ιδρυμάτων και στοχεύει στην παραγωγή και απόκτηση γνώσεων και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα τεχνολογιών αυτοματισμού στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές.