Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Ο12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

[1] Ακριβής περιγραφή στα Ελληνικά

[2]: Αιτιολογείστε συνδέοντας τη δαπάνη με το φυσικό αντικείμενο του έργου (σκοπιμότητα δαπάνης). πχ. α) για τη προμήθεια βιβλίων η αιτιολογία μπορεί να είναι: "επιμόρφωση εκπαιδευομένων" ή "εργαλεία εκπαίδευσης", β) για τη προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων: "πείραμα" κλπ Δεν είναι δεκτή γενική αιτιολογία όπως: για τις ανάγκες του προγράμματος

[3] Επισυνάπτονται απαραίτητα αντίγραφα αποδεικτικών μεταφοράς (π.χ. φορτωτική, courier ή οποιοδήποτε έγγραφο μεταφοράς)

[4] Συμπληρώνεται στη περίπτωση οργάνων που παραδίδονται σε άλλο φορέα, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση χρημ/σης του έργου και τότε είναι απαραίτητη η ύπαρξη πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής

[5] Στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη μονάδα