Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Ο13 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Ημερολόγιο Κίνησης συμπληρώνεται για ένα μόνο ταξίδι και για το σύνολο της δαπάνης.

1. Όταν πρόκειται για συνέδριο για το σύνολο των έργων. α. Πρόσκληση β. Πρόγραμμα Εργασιών γ. Βεβαίωση Παρακολούθησης δ. Σύνδεση με Φυσικό Αντικείμενο-Πακέτα Εργασίας

2. Για λοιπές περιπτώσεις μετακινήσεων (συναντήσεις εργασίας, δειγματοληψίες κ.λ.π.) σε ευρωπαϊκά προγράμματα (6ο ΠΠ, 7ο ΠΠ κ.λ.π.) και σε προγράμματα ΕΣΠΑ α. Έκθεση Πεπραγμένων (Σκοπός, σύνδεση με φυσικό αντικείμενο-πακέτα εργασίας, πεπραγμένα, αποτελέσματα / συμπεράσματα)