Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Ο11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

[1]: Παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε κωδικοποιήσεις. Περιγράψτε ολογράφως το είδος

[2]: Αιτιολογείστε συνδέοντας τη δαπάνη με το φυσικό αντικείμενο του έργου (σκοπιμότητα δαπάνης). πχ. α) για τη προμήθεια βιβλίων η αιτιολογία μπορεί να είναι: "επιμόρφωση εκπαιδευομένων" ή "εργαλεία εκπαίδευσης", β) για τη προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων: "πείραμα" κλπ. Δεν είναι δεκτή γενική αιτιολογία όπως: "για τις ανάγκες του προγράμματος"