Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Ο10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

[1]: Παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε κωδικοποιήσεις.Περιγράψτε ολογράφως το είδος.

[2]: Αιτιολογείστε συνδέοντας τη δαπάνη με το φυσικό αντικείμενο του έργου (σκοπιμότητα δαπάνης). πχ. α) για την προμήθεια βιβλίων, η αιτιολογία μπορεί να είναι: "επιμόρφωση εκπαιδευομένων" ή "εργαλεία εκπαίδευσης", β) για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων: "πείραμα" κ.λ.π. Δεν είναι δεκτή γενική αιτιολογία όπως: "για τις ανάγκες του προγράμματος".