Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Ο9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

[1]: Παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε κωδικοποιήσεις. Περιγράψτε ολογράφως το είδος.

[2]: Σε περίπτωση που τα υλικά παραδίδονται σε άλλο φορέα, εάν προβλέπεται από τη σύμβαση χρημ/σης του έργου είναι απαραίτητη η ύπαρξη πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής

[3]: Συμπληρώστε α) την ονομασία του κτιρίου, β) τον όροφο, γ) τη θέση (π.χ. γραφείο, εργαστήριο, αίθουσα). (Για παράδειγμα α) Κτίριο ΣΔΟ, β) 2ος Όροφος, γ) γραφείο ...)

[4]: Αιτιολογείστε συνδέοντας τη δαπάνη με το φυσικό αντικείμενο του έργου (σκοπιμότητα δαπάνης). πχ. α) για την προμήθεια βιβλίων, η αιτιολογία μπορεί να είναι: "επιμόρφωση εκπαιδευομένων" ή "εργαλεία εκπαίδευσης", β) για τη προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων: "πείραμα" κ.λ.π. Δεν είναι δεκτή γενική αιτιολογία όπως: για τις ανάγκες του προγράμματος.