Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Ο8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Προσοχή! Όταν υπάρχει σχετική υποχρέωση από το Φορέα Χρηματοδότησης, η κατάσταση αμειβομένων συνοδεύεται απαραίτητα από τα Μηνιαία Φύλλα Εργασίας (Monthly Time Sheet) εκτυπωμένα μέσω του συστήματος δήλωσης των ωρών απασχόλησης στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών.