Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Ο7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠ-ΚΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Προσοχή: Όταν υπάρχει σχετική υποχρέωση από το Φορέα Χρηματοδότησης, η κατάσταση αμειβομένων, συνοδεύεται απαραίτητα από τα Μηνιαία Φύλλα Εργασίας (Monthly Time Sheet), εκτυπωμένα μέσω του συστήματος δήλωσης των ωρών απασχόλησης στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών.