Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Ο4 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για τις περιπτώσεις ταυτόχρονης εντολής πληρωμής και απόδοσης. Για έργα ΕΣΠΑ επισυνάπτεται έκθεση προόδου της εργασίας υπογεγραμμένη από τον Υπεύθυνο Έργου. Όταν υπάρχει σχετική υποχρέωση από το Φορέα Χρηματοδότησης, η κατάσταση αμειβομένων, συνοδεύεται απαραίτητα από τα Μηνιαία Φύλλα Έργασίας (Monthly Time Sheet) εκτυπωμένα μέσω του συστήματος δήλωσης των ωρών απασχόλησης στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών.