Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Δ5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

[1] μόνο για εταιρείες που σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.2238/94 έχουν εισόδημα από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος

[2] Συμπληρώστε τον αντίστοιχο κωδικό κατηγορίας: β12α: ΦΠΑ 21% β12β: ΦΠΑ 15% (με έδρα σε παραμεθόριο περιοχή)

[3] Για αμοιβή από € 6.000 και πάνω τηρούνται οι διατάξεις για επιλογή μετά από διαγωνισμό."