Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Δ2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Προσοχή: Ο παραπάνω προϋπολογισμός χρησιμοποιείται μόνο για τη χρηματοδότηση του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. Σε περίπτωση που το έργο συντονίζεται από το Τ.Ε.Ι. Πειραιά, παρακαλούμε χρησιμοποιείστε την Εντολή Πληρωμής για συνεργαζόμενο φορέα για την αποστολή των αντίστοιχων ποσών. * Η αναμόρφωση υποβάλλεται στο σύνολο του προϋπολογισμού, που έχει διαμορφωθεί κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. * Η αναμόρφωση πρέπει να γίνεται στα επιτρεπτά από τον Φορέα Χρηματοδότησης όρια για κάθε κατηγορία δαπάνης. * Απαιτείται απόφαση του Φορέα Χρηματοδότησης για τα έργα ΕΣΠΑ.