Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Δ1 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Συνημμένα: 1. Απόφαση ή σύμβαση μεταξύ του Φορέα Χρηματοδότησης και της Επιτροπής Ερευνών Τ.Ε.Ι. Πειραιά 2. Αντίγραφο της πρότασης του έργου 3. Έντυπο με τον προϋπολογισμό του έργου