Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Στοιχεία έκδοσης παραστατικών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: να αναγράφεται ο κωδικός έργου και το όνομα του Υπευθύνου έργου

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
(Ε.Λ.Κ.Ε.)- ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
Επάγγελμα: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
Διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω 122 44 Α.Φ.Μ.: 997557949 Δ.Ο.Υ.: ΑΙΓΑΛΕΩ
Τηλέφωνο: 210-5381303 Fax: 210-5450965 e-mail: info-elke@teipir.gr

Προμηθευτές εσωτερικού εκδίδουν παραστατικα στην επωνυμία

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
(Ε.Λ.Κ.Ε.)- ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

Επάγγελμα: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω 122 44 Α.Φ.Μ.: 997557949 Δ.Ο.Υ.: ΑΙΓΑΛΕΩ

Τηλέφωνο: 210-5381303 Fax: 210-5450965 e-mail: info-elke@teipir.gr

Προμηθευτές εξωτερικού εκδίδουν παραστατικα στην επωνυμία

RESEARCH COMMITTEE

Piraeus University of Applied Sciences

250, P. Ralli & Thivon str.,Post Code: 122 44 Aegaleo, Attica, Greece

VAT: 997557949 TAX OFFICE: AEGALEO

Tel.: 0030-210-5381303, Fax: 0030-210-5450965 e-mail: info-elke@teipir.gr