+030 210 538 1327 / 6955442092

Το Τμήμα "Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών" του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα "Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής" (πρώην "Τμήμα Αυτοματισμού Τ.Ε.") του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά ΤΤ) διοργανώνουν το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές».

Το ΠΜΣ απονέμει  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές με τρεις κατευθύνσεις:

  • Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
  • Σχεδιασμός και Λειτουργία Αεροδιαστημικών Συστημάτων και εφαρμογές στη Ναυτιλία

Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. με αντικείμενο τις «Νέες Τεχνολογίες στην Ναυτιλία και τις Μεταφορές» στοχεύει στη χρήση των νέων τεχνολογιών αυτοματισμού και διαστήματος, καθώς και των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης στη διαχείριση  πλοίων και ναυτιλιακών εργασιών.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος τα Ναυτιλιακά Στελέχη θα μπορούν να αξιοποιούν, προς όφελός της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τα σύγχρονα εργαλεία και τις μεθοδολογίες που προσφέρουν οι επιστήμες του μάνατζμεντ, της πληροφορικής, των επικοινωνιών καθώς και της αεροδιαστημικής τεχνολογίας και των συστημάτων ελέγχου.

Ο τίτλος και το περιεχόμενο του προγράμματος είναι καινοτόμος και πρωτοποριακός διεθνώς, για τους εξής λόγους:

  • Συνδυάζει hard (αυτοματισμοί, συστήματα μηχανών, αεροδιαστημικά συστήματα) & soft τεχνολογία (λογισμικό, βάσεις δεδομένων), για τον σχεδιασμό, ανάλυση και ανάπτυξη εφαρμογών στο χώρο των μεταφορών και της ναυτιλίας.
  • Περιέχει μαθήματα μάνατζμεντ, μεταφορών, επιχειρησιακών λειτουργιών και ναυτιλιακής οικονομίας για εγκύκλια-ολοκληρωμένη μόρφωση.
  • Η συνολική διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι 18 μήνες και περιλαμβάνει τρία (3) εξάμηνα: βασικό εξάμηνο, εξάμηνο ειδίκευσης και εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.
  • Η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών διευκολύνει την παρακολούθηση του και απευθύνεται σε ευρεία γκάμα ειδικοτήτων αποφοίτων ΑΕΙ.
  • Ο σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η επιμόρφωση και εκπαίδευση στελεχών υψηλής στάθμης στους τομείς της διαχείρισης ναυτιλιακών λειτουργιών, εφοδιαστικής αλυσίδας, διαστημικής τεχνολογίας και αυτοματισμών που θα απασχοληθούν στον κλάδο της ναυτιλιακής βιομηχανίας ή στις μεταφορές ευρύτερα.